Testkonto

Den som vill prova Loops gratis kan göra det i 30 dagar genom att själv gå till loops.education och skapa ett testkonto. Då sätter systemet upp ett ledartestkonto och skapar en organisation till det. Man kan säga att ledaren får en egen organisation och möjlighet att bjuda in deltagare. Eftersom ledaren startat upp organisationen blir hen också administratör i organisationen med de rättigheter det ger (läs mer under rubriken Administratörskonto). Många av inställningarna är dock inte så relevanta under en 30-dagars testperiod med en begränsad mängd deltagare. Deltagarnas konton knyts till organisationen och ingår på så sätt i samma testperiod som ledarens konto. Ledaren som har testkonto har full behörighet i Loops under 30 dagar. Läs mer om vad det innebär under rubriken Ledarkonto. När perioden på 30 dagar gått ut omvandlas ledarens konto till ett Gratiskonto om ledaren inte under perioden tagit kontakt med oss på Loops och ingått ett avtal.