Skapa grupper

Om ni skapar grupper inne i Loops så kan det underlätta ledarnas arbete, när de ska dela ut loopar. Då räcker det att ledaren skriver namnet på gruppen så landar alla deltagare in i den utdelade loopen. Om ni importerar alla användare på en gång så kan ni ange vilka grupper deltagarna ska tillhöra så är grupperna skapade och möjliga att använda från början. Om ni inte har importerat deltagarna på det sättet så får ni klicka på symbolen för er organisation, välja Deltagare och sedan rubriken Grupper. Klicka på Lägg till grupp +. Ge gruppen ett namn och lägg till de som ska vara med. När deltagare har konton i Loops så räcker det att skriva början på deras namn så landar de in i listan. Klicka på den gröna knappen och gruppen är skapad. På samma sätt kan du lägga kollegor i grupper som exempelvis arbetslag eller avdelningar.