Ta bort deltagare från grupper

Du kan redigera en grupp, exempelvis ta bort en enskild deltagare från gruppen. Klicka på symbolen för er organisation, välj rubriken deltagare och sedan rubriken Grupper. Klicka på namnet till den grupp du vill redigera. Då kommer rubriken på gruppen fram till höger och under den står det Redigera grupp. 

Klicka på Redigera grupp så får du upp en lista med de deltagare som ingår i gruppen. Ta bort en person genom att kryssa bort hen från listan och klicka på den gröna knappen längst ner för att spara.