Startade loopar

Loopar som är startade hittar du på Startsidan. En startad loop är en kopia av en loop som ligger i biblioteket eller under Mina loopar. Det är också från de två platserna som du som ledare kan starta loopar. Vi kallar ibland en startad loop för en session, för att lyfta fram att den startade loopen är aktiv under en viss period samt innehåller ett antal deltagare som kan kommunicera med varandra.