Uppdatera publicerad loop

Om du vill uppdatera din publicerade loop så publicerar du orginalloopen en gång till. Då uppdateras den publicerade loopen i biblioteket med de ändringar du valt att göra i originalet. Gå till loopen under Mina loopar, välj redigeringsläget av loopen och klicka på loopens namn. Längst ner i Startpanelen ser du att det står Publicera till bibliotek. Klicka på den knappen och välj sedan vilket bibliotek du vill publicera till. Om loopen redan är publicerad i det valda biblioteket, så kommer det att stå i rutan som kommer upp att den redan är publicerad, och att en uppdatering kommer att ske.