Vad är en hubb?

En hubb är en samlingsplats där det finns plats för upp till 8 noder. I hubben kan du skriva en text som förklarar för deltagaren vad som ska hända vid just den hubben. Du kan välja att göra dem i text, men också i filmformat om du vill bli en tydlig berättare. Du väljer också hur mycket du betonar vikten av innehållet vid en hubb och om det är något du vill lyfta fram lite extra.