Vad är en lärloop?

En lärloop kan närmast beskrivas som en interaktiv tankekarta som innehåller arbetsmaterial för ett arbetsområde. Looparna byggs upp av tre olika delar som vi kallar hubb, nod och lärväg. Det finns 10 olika noder, med olika funktioner, som deltagarna lär och kommunicerar genom. Hubbarna är de stora cirklarna och runt dem samlas noderna på ett strukturerat sätt, så att innehållsdelarna i arbetsområdet blir tydliga. Hubbarna binds ihop av lärvägar. De leder en på resan genom loopen tillsammans med hubbtexterna som berättar vad som ska hända vid varje hubb. Kartan som skapas berättar ofta något om utbildningsområdet och innehållet i det.