Välj nod att lägga ut

Runt varje hubb finns 8 platshållare där du kan lägga ut noder. Klicka på en av de 8 cirklarna så kommer nodväljaren upp. När du rör din pekare över den så ser du namn och färger på de 10 olika noderna som du kan välja på. Klicka på den nod du vill ha och den placerar sig i platshållaren. Du kan läsa lite kort om nodens funktionalitet i själva noden. Tänk på att deltagarna alltid arbetar med noderna vid en hubb från klockan 12, och varvet runt, medsols. Vill du ha mer information om noderna så läs här på supportsidorna under rubriken Loops 10 noder, eller gå till lärloopen Bygg en lärloop för att se praktiska exempel på hur respektive nod kan användas.