Loops 10 noder och hur de används (för ledare)

Observera färgkodningen

Gult, information genom olika medier. Inget postas in.

Blått, enskilda uppgifter.

Grönt, gruppuppgifter.

Rosa, quiz som är självrättande.

Lila, utvärdering av loopen.

Artikel – I artikeln finns ofta en blandning av text som ledaren själv skriver och media som hen länkar in eller lägger upp själv. Materialet bäddas in på ett snyggt sätt så att en artikel med blandad media bildas. I artikeln tar deltagaren del av informationen utan att någon uppgift ska genomföras.

Begreppslista – En begreppslista används för att lyfta fram viktiga begrepp och deras beskrivningar. Den följs gärna av ett begreppsquiz där deltagarna kan testa vad de har lärt sig.

Uppgift – Med noden som heter uppgift är det en enskild uppgift som skapas. Det betyder att när deltagaren svarar på uppgiften så ser ledaren som delat ut lärloopen svaret, men inte de andra deltagarna i gruppen. Därför är uppgiftsnoden lämplig då man har en mer omfattande uppgift där ledaren vill ge enskild respons till deltagaren. Deltagaren kan, som alltid, svara med olika medier. Det kan även ledaren. 

Loggbok – Loggboken är främst skapad för att ledaren och deltagarna ska kunna följa en lärandeprocess under ett längre arbete. I loggboken kan deltagaren beskriva sitt arbete, sina reflektioner och sina beslut i många steg och på ett tydligt sätt. Ledaren ser vad deltagaren postat in vid varje tillfälle och kan ge relevant feedback under lärandeprocessen.

Frågor och svar – Om en vill ställa flera frågor, korta eller mer omfattande, så blir det enkelt för deltagaren att besvara dem i Frågor och svar-noden. Där numreras varje fråga och ledaren kan tydligt och enkelt ge respons vid varje inlämnat svar.

Gruppuppgift – I en gruppuppgift får deltagarna i respektive grupp en gemensam yta att skriva på. De kan samla material till ett grupparbete, skriva vidare på varandras texter eller sammanfatta en gruppdiskussion. Ledaren måste dela in deltagarna i grupper innan de kan börja arbeta i gruppuppgiften. En deltagare i taget kan posta in svar. Testa lite, så ser ni hur det fungerar.

Anslagstavla – I anslagstavlan får varje deltagare en egen svarspost där de kan bidra med sina tankar kring en fråga. Man kan också kommentera på varandras poster och ge feedback på det som postats in. Alla deltagares röster blir hörda i anslagstavlan på ett jämlikt sätt.

Quiz – I quizet skapar ledaren frågor med färdiga svarsalternativ. Ett quiz kan användas som formativ avstämning, som repetition, eller som en kunskapskoll inför ett nytt lärområde. Ledaren bestämmer om deltagaren kan göra quizet en eller flera gånger.

Begreppsquiz – I begreppsquizen kan ledaren välja att importera en begreppslista om hen har gjort en sådan. Då skapas ett quiz där deltagaren får i uppgift att para ihop begreppen med respektive förklaring. Det går också bra att skapa ett helt nytt begreppsquiz, utan att importera innehåll från en begreppslista. 

Utvärdering – I utvärderingsnoden kan deltagaren reflektera över sitt lärande i lärloopen genom att svara på ledarens frågor kring arbetet.