Exportera ut information om enskild deltagare

Om du vill exportera ut en översikt över vad en enskild person har presterat i din startade loop så klickar du på deltagarens namn så att panelen med en lista med uppgifter som tillhör personen fälls ut. Längst ner i den listan finns en knapp för exporten. Du kan välja excelformat eller en csv-fil.